.

.

2010-06-24

Udara/summer/été/verano

(Euskera)
Iritsi dela, iritsi dela, iritsi dela iritsi da! Udara, hondartza, eguzkia...eta ni!

(English)
It's arrived, it's arrived, it's arrived...!!! Summer time, beaches, sun... & me!
N

2 comentarios: